THÀNH VIÊN
ĐỒNG
BẠC
Vàng
Bạch Kim
Kim Cương
Yêu cầu
Tổng cược/tháng - 600.000.000 1.200.000.000 2.500.000.000 5.000.000.000 10.000.000.000
Hoàn trả hàng tuần
Thể Thao 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.60%
Casino 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 0.60% 0.80%
Slots 0.40% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 1.20%
Bắn cá 0.40% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 1.20%
Ưu đãi
Thưởng duy trì - 250.000 500.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000
Thưởng sinh nhật - 250.000 500.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000
  ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN
 • Thành viên đăng ký tài khoản TGBET sẽ được mặc định ở cấp độ Thành Viên.
 • TGBET sẽ xét nâng hoặc giảm cấp độ VIP hàng tháng vào đầu tháng dựa vào tổng cược của tháng trước đó.
 • Hoàn trả hàng tuần được tính trên tổng cược của từng sản phẩm từ 00:00:00 thứ Hai đến 23:59:59 Chủ Nhật (GMT+8).
 • Các khoản tiền cược được tính vào tổng cược hoàn thành cho các chương trình khuyến mãi sẽ không được tính vào tổng cược yêu cầu dành cho VIP cũng như không áp dụng hoàn trả hàng tuần.
 • Tiền thưởng duy trì cấp độ VIP được tặng trong tuần đầu của tháng tiếp theo nếu đạt mức tổng cược yêu cầu.
 • Quà tặng sinh nhật được tặng 1 lần/năm khi thành viên nạp tiền tối thiểu 10.000.000 trong tháng sinh nhật.
 • Các quyền lợi VIP của TGBET không được cho tặng, mua bán hoặc trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Mỗi thành viên chỉ tham gia giải trí bằng tài khoản trên Website TGBET và không được chia sẻ tài khoản với người khác.
 • TGBET có toàn quyền điều chỉnh chính sách ưu đãi dành cho VIP & cập nhật chính sách mới nhất được áp dụng lên website chính thức của TGBET.